En

Naujienos

Teismo naujienos

Pradedama nagrinėti byla dėl Vyriausybės aktų, susijusių su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus atleidimu iš pareigų, atitikties Konstitucijai ir Vyriausybės įstatymui

2018-02-07

Ketvirtadienį, vasario 8 d., 10 val. Konstitucinis Teismas rašytinio proceso tvarka pradeda nagrinėti pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą ištirti, ar Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 15 d. pasitarimo protokole Nr. 52 įrašytas sprendimas „12. Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus veiklos ataskaitos“ ir su juo susijęs Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 28 d. nutarimas Nr. 960 „Dėl J. Miliaus atleidimo iš Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pareigų“ neprieštarauja Konstitucijai ir Vyriausybės įstatymui.

Priimta dalis prašymo ištirti, ar Miškų įstatymo pakeitimo įstatymas neprieštarauja Konstitucijai

2018-02-06

Konstituciniame Teisme priimta nagrinėti pareiškėjos Seimo narių grupės dalis prašymo ištirti, ar Konstitucijos 69 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja Miškų įstatymo Nr. I-671 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymas (toliau – Įstatymas). Prašymo dalis, kurioje prašoma ištirti Vyriausybės 2017 m. rugpjūčio 2 d. nutarimo Nr. 647 „Dėl sutikimo reorganizuoti valstybės įmones miškų urėdijas“ atitiktį Konstitucijai ir įstatymams, grąžinta pareiškėjai.

Priimtas nagrinėti prašymas ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja Seimo nutarimas sudaryti laikinąją komisiją Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos finansinei ir ūkinei veiklai tirti

2018-02-06

Konstituciniame Teisme priimtas nagrinėti pareiškėjos Seimo narių grupės prašymas ištirti, ar Seimo 2018 m. sausio 12 d. nutarimas XIII-1022 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos sudarymo ir pavedimo jai atlikti Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos valdymo, finansinės ir ūkinės veiklos parlamentinį tyrimą“ neprieštarauja Konstitucijos 25 straipsniui ir konstituciniam teisinės valstybės principui.

Priimtas nagrinėti prašymas ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja kai kurios Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo nuostatos

2018-01-30

Konstituciniame Teisme priimtas nagrinėti pareiškėjos Seimo narių grupės prašymas ištirti, ar Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo priedėlio I skirsnio 5 punktas tiek, kiek jame nustatyta, kad merų ir merų pavaduotojų atlyginimai priklauso nuo savivaldybių suskirstymo į dvi rūšis pagal gyventojų skaičių, neprieštarauja Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalies nuostatai „kiekvienas žmogus turi teisę gauti teisingą apmokėjimą už darbą“.

Nutraukta byla dėl teisinio reguliavimo, kuriuo ribojamas vaiko priežiūros išmokų dydis, atitikties Konstitucijai

2018-01-25

Konstitucinis Teismas šiandien priimtu sprendimu nutraukė bylą pagal pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą ištirti, ar Konstitucijos 38 straipsnio 1, 2 dalims, 39 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 6 straipsnio 5 dalis (2016 m. birželio 28 d. redakcija), Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. 86 patvirtintų Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokų nuostatų 9 punktas (2017 m. balandžio 12 d. redakcija) tiek,...

Įvykiai

Konstitucinio Teismo pirmininkui Dainiui Žalimui įteiktas valstybinis apdovanojimas

2018-02-15

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė valstybės atkūrimo 100-mečio proga už nuopelnus Lietuvai ir mūsų šalies vardo garsinimą pasaulyje Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro didžiuoju kryžiumi apdovanojo Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininką Dainių Žalimą.

Moldovos Respublikos Konstitucinio Teismo sveikinimas Valstybės atkūrimo 100-mečio proga

2018-02-15

Moldovos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininko pareigas einantis šio teismo teisėjas Aurelis Băieșus atsiuntė sveikinimą Konstitucinio Teismo pirmininkui Dainiui Žalimui Lietuvos valstybės atkūrimo 100-ųjų metinių proga.

Naujajame Konstitucinio Teismo biuletenio numeryje – PKJK IV kongreso pagrindiniai pranešimai

2018-02-12

Išleistas Konstitucinio Teismo biuletenio „Konstitucinė jurisprudencija“ praėjusių metų trečias numeris (Nr. 3 (47)). Be Konstitucinio Teismo baigiamųjų aktų, jame pateikiama informacija apie Konstitucinio Teismo nutarimų įgyvendinimą, prašymų ir paklausimų priimtinumą. Taip pat galima rasti informaciją apie Pasaulio konstitucinės justicijos konferencijos IV kongresą, visų jame perskaitytų pagrindinių pranešimų ir Vilniaus komunikato tekstus.

Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas Varšuvoje dalyvauja konferencijoje „Konstitucinė tapatybė“

2018-02-02

Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas vasario 2 d. Varšuvoje (Lenkija) dalyvauja konferencijoje „Konstitucinė tapatybė“, skirtoje buvusiam Lenkijos Respublikos Konstitucinio Tribunolo teisėjui prof. Lechui Morawskiui atminti.

Konstituciniame Teisme lankėsi Europos Tarybos vietos ir regionų valdžios institucijų kongreso delegacija

2018-01-24

Konstituciniame Teisme lankėsi Europos Tarybos vietos ir regionų valdžios institucijų kongreso (toliau – Kongresas) delegacija: Kongreso pranešėjas vietos demokratijos klausimais, Kongreso Stebėsenos komiteto narys Arturas Torresas Pereira, Kongreso pranešėjas regionų demokratijos klausimais, Regionų rūmų narys Sigurduras Bjornas Blondalas ir nepriklausoma ekspertė Sienos (Italija) universiteto prof. Tania Groppi.

 

Nuotraukų galerija

Tarptautinis bendradarbiavimas

Metiniai pranešimai

Konstitucija

Virtuali ekskursija

Filmas apie Lietuvą