En

Naujienos

Teismo naujienos

Pradedama nagrinėti byla dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo ir Vyriausybės patvirtintų Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų atitikties Konstitucijai

2018-01-10

Ketvirtadienį, sausio 11 d., 10 val. Konstitucinis Teismas rašytinio proceso tvarka pradeda nagrinėti pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą ištirti, ar Konstitucijos 38 straipsnio 1, 2 dalims, 39 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymas (toliau – Įstatymas) ir Vyriausybės patvirtinti Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatai (toliau – Nuostatai) tiek, kiek pagal juos maksimalus kompensuojamasis uždarbis motinystės (tėvystės) pašalpai apskaičiuoti negali viršyti teisės į ją atsiradimo mėnesį galiojusių Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų 3,2 dydžio sumos.

Vienas iš Seimo nario Mindaugo Basčio veiksmų, nurodytų Specialiosios tyrimo komisijos išvadoje, prieštarauja Konstitucijai

2017-12-22

Konstitucinis Teismas šiandien pateiktoje išvadoje konstatavo, kad Seimo nario Mindaugo Basčio veiksmas – tai, kad atsakydamas į Klausimyno, skirto asmenims, pretenduojantiems gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, 55 punkto klausimą „Ar pažįstate (pažinojote) asmenis, kurie dirba (dirbo) kitų valstybių žvalgybos, saugumo tarnybose ar su jomis susijusiose institucijose? Jei taip, pateikite informaciją apie tai“ nuslėpė savo ryšius su buvusiu KGB darbuotoju Piotru Vojeika ir taip, pažeisdamas Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 11 punkto reikalavimą nenuslėpti duomenų apie savo ryšius, turinčius įtakos sprendimo dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išdavimo priėmimui, elgdamasis nesąžiningai, siekė gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, kurį įgijęs dėl savo ryšių galėjo sukelti grėsmę valstybės paslapčių saugumui, – prieštarauja Konstitucijai. Šiuo veiksmu Seimo narys Mindaugas Bastys šiurkščiai pažeidė Konstituciją ir sulaužė priesaiką.

Priimtas prašymas ištirti Elektros energetikos įstatymo nuostatų atitiktį Konstitucijai, prašymas ištirti Nacionalinės šilumos ūkio plėtros 2015–2021 metų programos nuostatos atitiktį Konstitucijai ir įstatymams grąžintas pareiškėjai

2017-12-22

Konstituciniame Teisme priimtas pareiškėjos Seimo narių grupės prašymas ištirti, ar Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, 29 straipsniui, 46 straipsnio 1–4 dalims, konstituciniams teisinės valstybės, teisėtų lūkesčių apsaugos principams neprieštarauja Elektros energetikos įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatos, kuriomis reguliuojamas leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus iš atsinaujinančių energijos išteklių galiojimo pratęsimas.

Priimta dalis prašymo ištirti Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo ir Vyriausybės patvirtintų Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų atitiktį Konstitucijai, dalis prašymo grąžinta pareiškėjui

2017-12-22

Konstituciniame Teisme priimtas pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymas ištirti, ar Konstitucijos 38 straipsnio 1, 2 dalims, 39 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymas (toliau – Įstatymas) ir Vyriausybės patvirtinti Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatai (toliau – Nuostatai) tiek, kiek juose nustatyta, kad maksimalus kompensuojamasis uždarbis vaiko priežiūros išmokoms apskaičiuoti negali viršyti dviejų šalies vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, galiojusių užpraeitą ketvirtį iki teisės gauti vaiko priežiūros išmoką atsiradimo dienos, dydžio.

Skelbiama išvada dėl Seimo paklausimo, ar Seimo nario Mindaugo Basčio veiksmai prieštarauja Konstitucijai

2017-12-21

Penktadienį, gruodžio 22 d., 14 val. Konstitucinis Teismas skelbs išvadą dėl pareiškėjo Seimo 2017 m. birželio 6 d. nutarime išdėstyto paklausimo, ar Seimo nario Mindaugo Basčio konkretūs veiksmai, nurodyti Seimo specialiosios tyrimo komisijos pateiktų siūlymų pradėti apkaltos procesą Seimo nariui Mindaugui Basčiui pagrįstumui ištirti ir išvadai dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą parengti išvadoje, prieštarauja Konstitucijai.

Įvykiai

Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas Kijeve susitiko su Krymo totorių lyderiais

2018-01-18

Kijeve (Ukraina) viešintis Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas sausio 17 d. susitiko su Krymo totorių Medžliso pirmininku, Ukrainos Aukščiausiosios Rados deputatu Refatu Čubarovu.

Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas vieši Kijeve

2018-01-17

Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas Ukrainos Konstitucinio Teismo kvietimu vieši Kijeve.

Konstitucinis Teismas siūlo darbą lietuvių kalbos redaktoriui ir Logistikos skyriaus vedėjui

2018-01-12

Konstitucinis Teismas paskelbė konkursus lietuvių kalbos redaktoriaus (valstybės tarnautojo) ir Logistikos skyriaus vedėjo (valstybės tarnautojo) pareigoms užimti.

Konstitucinis Teismas teikia ekspertinę pagalbą Ukrainai

2017-12-15

Konstitucinis Teismas pagal Europos Komisijos Kaimynystės politikos ir plėtros derybų generalinio direktorato Techninės pagalbos ir informacijos mainų programą (TAIEX) surengė konsultacijas Ukrainos Konstitucinio Teismo teisininkams. Jų tikslas – pasidalyti Konstitucinio Teismo baigiamųjų aktų rengimo patirtimi.

Baltarusijos ir Ukrainos teisininkai domėjosi Konstitucinio Teismo veikla

2017-12-14

Konstituciniame Teisme lankėsi Baryso Zvozskau Baltarusijos žmogaus teisių namų tinklo tarptautinės teisės programos mokomojo renginio dalyviai – Baltarusijos ir Ukrainos teisininkai. Diskusijos metu buvo aptarta Lietuvos konstitucinio teisingumo sistema, Konstitucinio Teismo vaidmuo nacionalinėje teisėje įgyvendinant žmogaus teisių standartus.

 

Nuotraukų galerija

Tarptautinis bendradarbiavimas

Metiniai pranešimai

Konstitucija

Virtuali ekskursija

Filmas apie Lietuvą