En

Naujienos

Teismo naujienos

Priimtas nagrinėti prašymas ištirti, ar Konstitucijai neprieštaravo kai kurios Vaikų išlaikymo fondo įstatymo nuostatos

2018-04-25

Konstituciniame Teisme priimtas nagrinėti pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) prašymas ištirti, ar Konstitucijos 38 straipsnio 2 daliai (valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę) ir 39 straipsnio 3 daliai (nepilnamečius vaikus gina įstatymas) neprieštaravo Vaikų išlaikymo fondo įstatymo 2 straipsnio 3, 5 dalys tiek, kiek jose buvo nustatytas reikalavimas pareiškėjui ir vaikui nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, kad gautų Vaikų išlaikymo fondo išmoką.

Pradedamas nagrinėti Seimo narių grupės prašymas ištirti, ar Konstitucijai ir įstatymams neprieštarauja Vyriausybės aktu įtvirtinta galimybė paskirti laikiną teatro ar koncertinės įstaigos vadovą

2018-04-23

Antradienį, balandžio 24 d., 10 val. Konstitucinis Teismas viešame posėdyje nagrinės pareiškėjos Seimo narių grupės prašymą ištirti, ar Vyriausybės 2017 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. 326 patvirtinto Konkursų į nacionalinių, valstybinių ir savivaldybių teatrų ir koncertinių įstaigų vadovų pareigas tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 35 punktas neprieštarauja Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, 94 straipsnio 2 punktui, konstituciniam teisinės valstybės principui, Teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 7 punktui, Vyriausybės įstatymo 2 straipsnio 2 daliai, 3 straipsniui, 22 straipsnio 2 punktui, Profesionaliojo scenos meno įstatymo 11 straipsnio 1 daliai.

Priimtas nagrinėti prašymas ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja Medžioklės įstatymo nuostata, įpareigojanti priimti narius į medžiotojų kolektyvą

2018-04-20

Konstituciniame Teisme priimtas nagrinėti pareiškėjo Vilniaus miesto apylinkės teismo (toliau – VMAT) prašymas ištirti, ar Konstitucijos 35 straipsniui, įtvirtinančiam piliečių teisę vienytis į bendrijas, politines partijas ar asociacijas, neprieštarauja Medžioklės įstatymo 13 straipsnio 1 dalis tiek, kiek joje medžioklės plotų naudotojui asociacijai nustatyta pareiga priimti narius į medžiotojų kolektyvą.

Konstitucinis Teismas atsisako pagal pareiškėjos Vyriausybės prašymą aiškinti Konstitucinio Teismo 2016 m. liepos 8 d. nutarimą

2018-04-17

Konstitucinis Teismas šiandien priimtu sprendimu atsisakė pagal pareiškėjos Vyriausybės prašymą aiškinti Konstitucinio Teismo 2016 m. liepos 8 d. nutarimo nuostatas.

Pareiškėjui grąžintas prašymas ištirti Bausmių vykdymo kodekso nuostatos atitiktį Konstitucijai

2018-04-16

Konstitucinis Teismas šiandien priimtu sprendimu grąžino pareiškėjui Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui prašymą ištirti, ar Bausmių vykdymo kodekso 94 straipsnio 3 dalis tiek, kiek joje nenustatyta nuteistųjų teisė į ilgalaikius pasimatymus su šeimos nariais, be kita ko, su vaikais, neprieštarauja Konstitucijos 22 straipsnio 1 daliai (žmogaus privatus gyvenimas neliečiamas), 38 straipsnio 1, 2 dalims (šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas; valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę), konstituciniam teisinės valstybės principui.

Įvykiai

BBCJ Pareiškimas dėl agresijos ir žmogaus teisių pažeidimų okupuotose BBCJ šalių teritorijose pasmerkimo ir persekiojimo dėl jų

2018-04-13

Tbilisyje (Gruzija) vykusiame Baltijos ir Juodosios jūrų regionų valstybių konstitucinės justicijos asociacijos III kongreso parengiamajame darbo susitikime ir Generalinės asamblėjos sesijoje Gruzijos, Lietuvos, Moldovos ir Ukrainos konstitucinių teismų vadovai pasirašė pareiškimą, kuriuo pasmerkiama agresija ir pabrėžiama būtinybė persekioti už ją atsakingus asmenis.

Ukrainos ombudsmeno biuro tarnautojai domėjosi Konstitucinio Teismo veikla

2018-04-06

Konstituciniame Teisme lankėsi pažintinio vizito į Lietuvą atvykę Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) Ukrainoje įgyvendinamo projekto „Žmogaus teisių apsaugos užtikrinimas per teismus“ dalyviai – buvusi Ukrainos ombudsmenė (iki 2018 m. kovo mėn.) Valerija Lutkovska, Ukrainos ombudsmeno biuro ir ESBO projektų koordinatoriaus Ukrainoje biuro darbuotojai. Su svečiais susitiko Konstitucinio Teismo teisėjai Vytautas Greičius ir Gediminas Mesonis.

Konstitucinio Teismo delegacija lankosi Moldovoje

2018-04-05

Moldovos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininko kvietimu Konstitucinio Teismo pirmininko Dainiaus Žalimo vadovaujama delegacija vieši Kišiniove (Moldovos Respublika).

BBCJ smerkia agresiją ir pabrėžia būtinybę persekioti už ją atsakingus asmenis

2018-04-04

Tbilisyje (Gruzija) vykstančiame Baltijos ir Juodosios jūrų regionų valstybių konstitucinės justicijos asociacijos (toliau – BBCJ) III kongreso parengiamajame darbo susitikime ir Generalinės asamblėjos sesijoje Gruzijos, Lietuvos, Moldovos ir Ukrainos konstitucinių teismų vadovai pasirašė pareiškimą, kuriuo pasmerkiama agresija ir pabrėžiama būtinybė persekioti už ją atsakingus asmenis.

Konstitucinio Teismo delegacija vieši Gruzijoje

2018-04-03

Konstitucinio Teismo pirmininko Dainiaus Žalimo vadovaujama delegacija dalyvauja Tbilisyje (Gruzija) vykstančiame Baltijos ir Juodosios jūrų regionų valstybių konstitucinės justicijos asociacijos (toliau – BBCJ) III kongreso parengiamajame darbo susitikime.

 

Nuotraukų galerija

Tarptautinis bendradarbiavimas

Metiniai pranešimai

Konstitucija

Virtuali ekskursija

Filmas apie Lietuvą