En

Naujienos

Teismo naujienos

Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo nuostatos, pagal kurias sportininkės neturi teisės į motinystės išmoką, prieštarauja Konstitucijai

2018-12-19

Konstitucinis Teismas šiandien priimtu nutarimu pripažino, kad Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo (toliau – Įstatymas) (2016 m. birželio 28 d. redakcija) 16 straipsnio 2 dalyje nustatytas teisinis reguliavimas tiek, kiek pagal jį teisę gauti motinystės išmoką šio įstatymo 17 straipsnyje nustatyta tvarka turėjo tik moteris, turinti šio įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytą motinystės socialinio draudimo stažą, kuriai pasibaigė darbo sutartis arba kuri buvo atleista iš tarnybos, prieštaravo Konstitucijos 29 straipsniui, konstituciniam teisingumo principui.

Skelbiamas nutarimas byloje dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo nuostatų atitikties Konstitucijai

2018-12-18

Trečiadienį, gruodžio 19 d., 10 val., Konstitucinis Teismas skelbs nutarimą byloje pagal pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo (VAAT) prašymą ištirti, ar Konstitucijos 29 straipsniui, 39 straipsnio 2 daliai neprieštarauja Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo (2016 m. birželio 28 d. redakcija) 16 straipsnio 2 dalis tiek, kiek joje nėra nustatyta, kad moteriai, gavusiai pajamų iš sporto veiklos nesiverčiant atitinkama individualia veikla ir turinčiai šio straipsnio 1 dalyje nurodytą motinystės socialinio draudimo stažą, kuriai pasibaigė sportinės veiklos sutartis, motinystės išmoka mokama šio įstatymo 17 straipsnyje nustatyta tvarka.

Civilinio proceso kodekso nuostata, pagal kurią nepaskirstomos bylinėjimosi išlaidos, susidariusios kreipusis į Konstitucinį, administracinį ar Europos Sąjungos Teisingumo Teismą, prieštarauja Konstitucijai

2018-12-14

Konstitucinis Teismas šiandien priimtu nutarimu pripažino, kad Civilinio proceso kodekso (CPK) 93 straipsnio 6 dalis prieštarauja Konstitucijos 30 straipsnio 1 daliai („Asmuo, kurio konstitucinės teisės ar laisvės pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą“), 109 straipsnio 1 daliai („Teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai“), konstituciniams teisinės valstybės, teisingumo principams.

Skelbiamas nutarimas byloje pagal prašymą ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja Civilinio proceso kodekso nuostata, pagal kurią nepaskirstomos bylinėjimosi išlaidos, susidariusios kreipiantis į Europos Sąjungos teismines institucijas

2018-12-13

Penktadienį, gruodžio 14 d., 14.00 val. Konstitucinis Teismas skelbs nutarimą byloje pagal pareiškėjo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo prašymą ištirti, ar Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 6 dalis tiek, kiek joje nustatyta, kad bylinėjimosi išlaidos, susidariusios dėl teismo kreipimosi į kompetentingą Europos Sąjungos teisminę instituciją, proceso dalyviams nepaskirstomos, neprieštarauja Konstitucijos 30 straipsnio 1 daliai, 109 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisingumo principui.

Pradedama nagrinėti byla pagal prašymą ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja Civilinio proceso kodekso nuostata, pagal kurią nepaskirstomos bylinėjimosi išlaidos, susidariusios kreipiantis į Europos Sąjungos teismines institucijas

2018-12-10

Antradienį, gruodžio 11 d., 9.30 val. Konstituciniame Teisme rašytinio proceso tvarka pradedama nagrinėti byla pagal pareiškėjo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo prašymą ištirti, ar Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 6 dalis tiek, kiek joje nustatyta, kad bylinėjimosi išlaidos, susidariusios dėl teismo kreipimosi į kompetentingą Europos Sąjungos teisminę instituciją, proceso dalyviams nepaskirstomos, neprieštarauja Konstitucijos 30 straipsnio 1 daliai, 109 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisingumo principui.

Įvykiai

Dainius Žalimas: „Iš Konstitucinio Teismo galima tikėtis neformalaus teisingumo"

2018-12-17

Jaunatviškai drąsus, veržlus ir įsitvirtinęs Lietuvos teisinio gyvenimo realybėje, – tai žodžiai, kuriais šiandien galima apibūdinti Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą, šiemet švenčiantį 25 metų sukaktį. Ta proga su šio teismo pirmininku prof. dr. Dainiumi Žalimu žurnalas „Teismai.lt“ kalbėjosi apie svarbiausius Konstitucinio Teismo raidos etapus, vaidmenį šiandienos žmonių gyvenime, ateities iššūkius ir mažiau žinomus pačių teisėjų žmogiškuosius darbo aspektus.

Dainius Žalimas: Visuotinė žmogaus teisių deklaracija – svarus ginklas kovojant dėl visų žmonių laisvės, lygybės ir orumo

2018-12-10

„Visų žmonių giminės narių prigimtinio orumo ir lygių bei neatimamų teisių pripažinimas yra laisvės, teisingumo ir taikos pasaulyje pagrindas“ – tai pirmas Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos, kurios 70-ąsias metines šiandien mini visas pasaulis, sakinys (Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja ją priėmė ir paskelbė 1948 m. gruodžio 10 d.). Ši deklaracija įtvirtino universalias žmonijos vertybes ir „visuotinį idealą, kurio turi siekti visos tautos ir visos valstybės“.

Naujajame leidinyje – Lietuvos konstitucionalizmo raida nuo Pirmojo Lietuvos Statuto iki galiojančios Lietuvos Respublikos Konstitucijos

2018-11-16

Konstitucinis Teismas išleido knygą „Lietuvos konstitucionalizmas: ištakos, raida ir dabartis“. Joje skaitytojams glaustai pristatoma Lietuvos konstitucionalizmo raida nuo visuotinio įstatymų kodifikavimo pradžios XVI a. – Pirmojo Lietuvos Statuto iki XXI a. galiojančios Lietuvos Respublikos Konstitucijos, kuri gali būti apibūdinta kaip šiuolaikiška jurisprudencinė Konstitucija, jungianti kelių šimtmečių konstitucionalizmo tradicijas su dabarties reikalavimais.

Konstitucinio Teismo jubiliejui – leidinys „25 Konstitucinio Teismo bylos, pakeitusios Lietuvą“

2018-11-13

Konstitucinis Teismas, minėdamas veiklos 25-metį, išleido knygą „25 Konstitucinio Teismo bylos, pakeitusios Lietuvą“. Ji parengta bendro projekto su naujienų portalu 15min pagrindu.

Dainius Žalimas: žengtas žingsnis užtikrinant Lietuvos žmonių teisę naudotis veiksmingomis europinėmis konstitucinių teisių gynimo priemonėmis

2018-11-08

Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas džiaugiasi politikų apsisprendimu įteisinti šios Vyriausybės programoje numatytą priemonę, stiprinančią žmogaus teisių apsaugą ir pasitikėjimą teisingumo sistema, – individualų konstitucinį skundą. Šiandien Seimas pirmuoju balsavimu pritarė Konstitucijos 106 ir 107 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui, kuriuo įteisinama kiekvieno asmens teisė kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl 105 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

 

Nuotraukų galerija

Tarptautinis bendradarbiavimas

Metiniai pranešimai

Bylos, pakeitusios Lietuvą

Visuotinė žmogaus teisių deklaracija

Konstitucija

Filmas apie Konstitucinį Teismą

Filmas apie Lietuvą