En

Naujienos

Teismo naujienos

Pareiškėjui Seimui grąžintas prašymas ištirti kai kurių Seimo statuto nuostatų, susijusių su ekspertiniu įstatymų projektų vertinimu, atitiktį Konstitucijai

2019-01-18

Konstitucinis Teismas šiandien priimtu sprendimu grąžino pareiškėjui Lietuvos Respublikos Seimui jo 2019 m. sausio 11 d. nutarime Nr. XIII-1946 „Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos Seimo statuto 145 straipsnio 2 ir 3 dalys neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 1 straipsniui („Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika“), 55 straipsnio pirmajai daliai...

Priimtas nagrinėti prašymas ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja teisinis reguliavimas, kuriuo nustatytas maksimalus vienkartinės kompensacijos, mokamos už naudojimąsi tinklų operatorių naudai nustatytu žemės servitutu, dydis

2019-01-17

Konstituciniame Teisme priimtas nagrinėti pareiškėjo Vilniaus miesto apylinkės teismo prašymas ištirti, ar Konstitucijos 23, 29 straipsniams neprieštarauja Vyriausybės 2018 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 725 patvirtintos Maksimalaus dydžio vienkartinės kompensacijos, mokamos už naudojimąsi įstatymu ar sutartimi tinklų operatorių naudai nustatytu žemės servitutu, nustatymo metodikos (toliau – Metodika) 16 punktas.

Atsisakymas išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje sutuoktiniui ar partneriui negali būti grindžiamas vien užsieniečio lytine tapatybe ir (ar) seksualine orientacija

2019-01-11

Konstitucinis Teismas šiandien priimtu nutarimu pripažino, kad Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – Įstatymas) 43 straipsnio 1 dalies 5 punktas neprieštarauja Konstitucijai. Konstitucinis Teismas konstatavo, kad, priešingai nei teigė pareiškėjas, pagal ginčytą teisinį reguliavimą leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau – leidimas laikinai gyventi) užsieniečiui, kuris nėra Europos Sąjungos ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės pilietis, šeimos susijungimo atveju gali būti išduodamas ne tik tada, kai Lietuvos Respublikoje gyvena tokio užsieniečio kitos lyties šeimos narys – asmuo, su kuriuo kitoje valstybėje teisėtai sudaryta santuoka ar registruotos partnerystės sutartis ir kuris yra Lietuvos Respublikos pilietis arba užsienietis (kuris nėra Europos Sąjungos ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės pilietis), turintis leidimą gyventi, bet ir tada, kai Lietuvos Respublikoje gyvena tokio užsieniečio tos pačios lyties šeimos narys – asmuo, su kuriuo kitoje valstybėje teisėtai sudaryta santuoka ar registruotos partnerystės sutartis ir kuris yra Lietuvos Respublikos pilietis arba užsienietis (kuris nėra Europos Sąjungos ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės pilietis), turintis leidimą gyventi.

Pareiškėjui grąžintas prašymas ištirti Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nuostatos ir pagal ją administraciniam teismui apskųstų Vyriausybės nutarimų atitiktį Konstitucijai

2019-01-11

Konstitucinis Teismas šiandien priimtu sprendimu grąžino pareiškėjui Vilniaus apygardos administraciniam teismui prašymą ištirti: – „ar Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 20 straipsnis ir jo turinį atskleidžianti praktika, pagal kurią Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai gali būti skundžiami Vilniaus apygardos administraciniam teismui, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 102 straipsnio 1 dalies nuostatai...

Priimta nagrinėti dalis prašymo ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja Mokslininkų valstybinių pensijų laikinojo įstatymo nuostata, kuria reglamentuojamas laikas, neįskaičiuojamas į mokslininkų darbo stažą

2019-01-10

Konstitucinis Teismas šiandien priimtu sprendimu priėmė nagrinėti dalį pareiškėjo Regionų apygardos administracinio teismo prašymo ištirti Mokslininkų valstybinių pensijų laikinojo įstatymo (toliau – Laikinasis įstatymas) 4 straipsnio 1 dalies tiek, kiek joje nustatyta, kad laikas, kuriuo asmuo gauna mokslininkų valstybinę pensiją, į daktaro ir habilituoto daktaro stažą neįskaitomas, atitiktį Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai („Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs“).

Įvykiai

Konstitucinis Teismas perėmė pirmininkavimą Baltijos ir Juodosios jūrų regionų valstybių konstitucinės justicijos asociacijai

2019-01-03

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas nuo 2019 m. sausio 1 d. perėmė pirmininkavimą Baltijos ir Juodosios jūrų regionų valstybių konstitucinės justicijos asociacijai (BBCJ). Ši asociacija Lietuvos ir Moldovos konstitucinių teismų iniciatyva įkurta 2015 m. spalio 26 d. Vilniuje pasirašius BBCJ steigimo deklaraciją. Joje pabrėžiamas konstitucinių teismų vaidmuo užtikrinant konstitucijos viršenybę teisės sistemoje ir konstitucinį teisingumą, pagarbą pagrindinėms žmogaus teisėms ir laisvėms, deklaruojamas įsipareigojimas gerbti valstybių nepriklausomybę, suverenitetą ir teritorinį vientisumą. Deklaraciją pasirašė Gruzijos (Sakartvelo), Lietuvos, Moldovos ir Ukrainos konstitucinių teismų pirmininkai. 2018 m. prie BBCJ prisijungė Lenkijos Respublikos Konstitucinis Tribunolas.

Dainius Žalimas: „Iš Konstitucinio Teismo galima tikėtis ne formalaus, o tikro teisingumo"

2018-12-17

Jaunatviškai drąsus, veržlus ir įsitvirtinęs Lietuvos teisinio gyvenimo realybėje, – tai žodžiai, kuriais šiandien galima apibūdinti Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą, šiemet švenčiantį 25 metų sukaktį. Ta proga su šio teismo pirmininku prof. dr. Dainiumi Žalimu žurnalas „Teismai.lt“ kalbėjosi apie svarbiausius Konstitucinio Teismo raidos etapus, vaidmenį šiandienos žmonių gyvenime, ateities iššūkius ir mažiau žinomus pačių teisėjų žmogiškuosius darbo aspektus.

Dainius Žalimas: Visuotinė žmogaus teisių deklaracija – svarus ginklas kovojant dėl visų žmonių laisvės, lygybės ir orumo

2018-12-10

„Visų žmonių giminės narių prigimtinio orumo ir lygių bei neatimamų teisių pripažinimas yra laisvės, teisingumo ir taikos pasaulyje pagrindas“ – tai pirmas Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos, kurios 70-ąsias metines šiandien mini visas pasaulis, sakinys (Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja ją priėmė ir paskelbė 1948 m. gruodžio 10 d.). Ši deklaracija įtvirtino universalias žmonijos vertybes ir „visuotinį idealą, kurio turi siekti visos tautos ir visos valstybės“.

Naujajame leidinyje – Lietuvos konstitucionalizmo raida nuo Pirmojo Lietuvos Statuto iki galiojančios Lietuvos Respublikos Konstitucijos

2018-11-16

Konstitucinis Teismas išleido knygą „Lietuvos konstitucionalizmas: ištakos, raida ir dabartis“. Joje skaitytojams glaustai pristatoma Lietuvos konstitucionalizmo raida nuo visuotinio įstatymų kodifikavimo pradžios XVI a. – Pirmojo Lietuvos Statuto iki XXI a. galiojančios Lietuvos Respublikos Konstitucijos, kuri gali būti apibūdinta kaip šiuolaikiška jurisprudencinė Konstitucija, jungianti kelių šimtmečių konstitucionalizmo tradicijas su dabarties reikalavimais.

Konstitucinio Teismo jubiliejui – leidinys „25 Konstitucinio Teismo bylos, pakeitusios Lietuvą“

2018-11-13

Konstitucinis Teismas, minėdamas veiklos 25-metį, išleido knygą „25 Konstitucinio Teismo bylos, pakeitusios Lietuvą“. Ji parengta bendro projekto su naujienų portalu 15min pagrindu.

 

Nuotraukų galerija

Tarptautinis bendradarbiavimas

Metiniai pranešimai

Bylos, pakeitusios Lietuvą

Visuotinė žmogaus teisių deklaracija

Konstitucija

Filmas apie Konstitucinį Teismą

Filmas apie Lietuvą