THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA    English version

Struktūra ir kontaktai   •  Teisinė informacija  •  Veikla  •  Nuorodos 

                    


Titulinis puslapis
Užsakyti naujienas
Ieška
Virtuali ekskursija
   


Lietuvos Respublikos
KONSTITUCIJA

Informacija
atnaujinta

2014-12-19El. paštas
Teismo darbuotojams

 
 


 

Prašymai ir bylos  •  Potvarkiai  •  Nutarimai, sprendimai ir išvados  


2014 m. gruodžio 19 d. nutarimas
Dėl pensijų fonduose kaupiamų pensijų įmokų dydžio sumažinimo
Pranešimas spaudai, WinWord dokumentas

 


Konstitucinis Teismas sprendžia, ar įstatymai ir kiti Seimo aktai neprieštarauja Konstitucijai, o Respublikos Prezidento ir Vyriausybės aktai — neprieštarauja Konstitucijai arba įstatymams.
Konstitucinio Teismo statusą ir jo įgaliojimų vykdymo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymas. 
(Lietuvos Respublikos Konstitucija, 102 straipsnis)


 


 
    Dienos aktualijos

  
2014-12-19 PRIIMTAS NAGRINĖTI PRAŠYMAS IŠTIRTI KAI KURIŲ GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ KONTROLĖS ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMO NUOSTATŲ ATITIKTĮ KONSTITUCIJAI
2014-12-19 PRIIMTI NAGRINĖTI PRAŠYMAI IŠTIRTI ĮSTATYMO, KURIUO ATIDĖTAS DĖL NEPROPORCINGAI SUMAŽINTO DARBO UŽMOKESČIO PATIRTŲ PRARADIMŲ KOMPENSAVIMO MECHANIZMĄ REGLAMENTUOJANČIO ĮSTATYMO PROJEKTO PATEIKIMO TERMINAS, ATITIKTĮ KONSTITUCIJAI
2014-12-19 SKELBIAMAS NUTARIMAS DĖL ĮSTATYMŲ NUOSTATŲ, KURIOMIS SUMAŽINTI PROKURORŲ IR KAI KURIŲ KITŲ VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ PAREIGINĖS ALGOS KOEFICIENTAI, KONSTITUCINGUMO
2014-12-19 PENSIJŲ SISTEMOS REFORMOS ĮSTATYMO NUOSTATA, KURIA 2012 METAIS NUSTATYTAS SUMAŽINTAS KAUPIAMOSIOS PENSIJŲ ĮMOKOS DYDIS, NEPRIEŠTARAVO KONSTITUCIJAI
 
 

Daugiau...        
 

       

© 2014 LRKT Gedimino pr. 36, LT-01104, Vilnius, į. k. 188604236. Tel. 8 5 261 3535, faks. 8 5 212 7975.
Duomenys apie Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.